Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

PostCodeRoos


Energie opwekken in Uden, doe je mee?

Wil je zonnepanelen, maar niet op je eigen dak? Ben je huiseigenaar, huurder, appartementseigenaar of heb je een bedrijf?Dan is UdenEnergiek en de PostCodeRoos regeling misschien wel iets voor jou. Deze stimuleringsregeling, ingesteld vanuit de overheid, beloont burgers als zij gezamenlijk én lokaal energie opwekken. 

Samen leggen we zonnepanelen op Udense daken en delen we de opbrengst. Zo verlagen we zelf onze energierekening!

UdenEnergiek richt voor dit doel een coöperatie op van en voor Uden en omgeving. Meedoen is goed voor Uden, goed voor uw portemonnee, en goed voor onze leefomgeving. Zo maken we Uden stap voor stap energie-neutraal. Wij starten dit jaar met ons eerste project bij de familie Wijdeven aan de Lageburchtweg 4 in Uden. De eerste informatieavond heeft al plaats gevonden, en er is veel belangstelling !


Zo werkt het

Je investeert mee in een zonnedak, en koopt één of meer zonnecertificaten. Een certificaat is goed voor circa 275-300 kWh zonnestroom per jaar. Het kost eenmalig ongeveer 285 euro per certificaat en jaarlijks zo'n 12 euro per certificaat aan contributie voor de coöperatie. UdenEnergiek richt de coöperatie op, zorgt voor een dak en regelt de plaatsing en het onderhoud. Eén keer per jaar verzorgt de coöperatie, waarvan je automatisch lid wordt, een ledenvergadering waar inzicht gegeven wordt in de boekhouding en waar bovendien alle zaken omtrent de coöperatie besproken worden. 

De PostCodeRoos regeling beloont burgers dus voor collectieve, lokale opwekking. Hoe dat kan? Je betaalt gedurende 15 jaar geen energiebelasting over de stroom die je thuis verbruikt, maar die je op het dak van de coöperatie opwekt. Je wordt dus thuis beloond omdat je de moeite neemt om samen elders, maar wel lokaal energie op te wekken. Bovendien deel je mee in de opbrengst van de verkoop van collectief opgewekte zonnestroom.


Toekomst?

Er is veel onduidelijkheid over de veranderingen ten aanzien van de kosten van energieverbruik in de toekomst. Omdat het grootste voordeel komt van de teruggave van energiebelasting, is de hoogte van deze energiebelasting, die aan verandering onderhevig is, bepalend voor de terugverdientijd en het rendement.  

Vast staat dat de regeling voor 15 jaar geldt. Gedurende deze tijd hoef je geen energiebelasting te betalen over dat deel wat je opwekt en zelf verbruikt. Alle betrokkenen verwachten op dit moment dat de terugverdientijd waarschijnlijk rondom de 8 jaar zal liggen. 100% zekerheid kan hier echter niet over gegeven worden, maar als richtlijn houdt de overheid deze periode aan omtrent de subsidie PostCodeRoos. In circa 8 jaar je investering terugverdienen is een heel goed rendement voor je geld. Iedereen, ook onze regering, is er zich van bewust dat het vijf voor twaalf is wat betreft de noodzaak van een energietransitie, en daarom wordt ook het PostCodeRoos principe omarmt. Hoewel er veel te doen is over het terugdringen van subsidies op energieproductie, wordt de huidige PostCodeRoos regeling door minister Wiebes in ieder geval tot 2021 ongemoeid gelaten. Projecten die tot die tijd van start gaan, kunnen blijven rekenen op de voordelen die bij deze regeling horen.


Spelregels

Er zijn wel een paar spelregels waaraan je moet voldoen om van de belastingdienst de belasting op energie terug te krijgen:

- Je moet wonen in het postcodegebied van het zonnedak of aangrenzend hieraan.

- Je investeert in minimaal 1 certificaat en voor maximaal je eigen verbruik.

- Je energieleverancier ondersteunt de regeling. 

- Je hebt een eigen elektriciteitsaansluiting.

- Je doet in principe voor 15 jaar mee, zo lang duurt de PostCodeRoos-regeling.

- Je wordt lid van de coöperatie.

Heb je een bedrijf? Dan geldt als extra spelregel dat je maximaal 20% van het dak mag afnemen en maximaal voor 10.000 kWh.


Uitleg spelregels

Je investeer in minimaal 1 certificaat en voor maximaal je eigen verbruik

Je kunt meedoen vanaf 1 certificaat. Dit levert gemiddeld tussen de 275-300 kWh per jaar. Een certificaat kost zoals eerder gezegd éénmalig ongeveer 285 euro en per jaar zo'n 12 euro aan contributie. Deze getallen zijn indicatief, en de definitieve prijs bepalen we op basis van de offertes en van de marktontwikkelingen.

Het is verstandig om jaarlijks niet meer zonnestroom op te wekken dan dat wat je thuis verbruikt, tot een maximum van 10.000 kWh per jaar. Waarom ? Je mag meer certificaten kopen, maar dan kom je voor het gedeelte wat je opwekt bovenop je thuisverbruik niet in aanmerking voor de belastingteruggave.

  • Voorbeeld: Een gemiddeld huishouden gebruikt 3.500 kWh per jaar. Dat kun je dus opwekken met zo'n 12 certificaten.

Ons advies is om certificaten te kopen voor maximaal 80% van je jaarlijkse verbruik. Als je zuiniger met energie omgaat, of als de zon een jaar wat meer dan gemiddeld schijnt, kom je in ieder geval niet over je thuisverbruik heen.

  • Voorbeeld: op je energierekening kun je zien hoeveel stroom (kWh) je jaarlijks verbruikt. Stel je verbruikt 2.500 kWh per jaar. 80% van 2500kWh is 2000 kWh, of te wel zo'n 8 certificaten.


Je woont binnen het postcodegebied van het zonnedak

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde belasting tarief moet je in de buurt van het zonnedak wonen. De wettelijke regeling stelt als voorwaarde dat je binnen een ‘PostCodeRoos’-gebied woont of aangrenzend daaraan. 

Heb je postcode 5406, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5408, 5411, 5427, 5374, 5388, 5464, 5469 of 5476 ? Dan kun je meedoen met onze eerste zonnecentrale op het dak van de familie Wijdeven. Zit je postcode er niet bij, meldt je dan ook aan ! We kunnen met de opzet van het volgende project rekening met je houden en je informeren.

Verhuis je tussentijds? Als je binnen de PostCodeRoos blijft wonen is er niets aan de hand. Je neemt je certificaten gewoon mee. Dat is makkelijker dan verhuizing van zonnepanelen vanaf je eigen dak. Verhuis je buiten de PostCodeRoos? Dan geldt de belastingteruggave niet meer. Je kunt de certificaten in dat geval verkopen aan de nieuwe huiseigenaar, of via de coöperatie aanbieden aan een nieuwe deelnemer. Je krijgt de restwaarde terug.


Je energieleverancier ondersteunt de regeling

Je eigen energieleverancier moet meewerken. Deze moet namelijk de korting op de energiebelasting verrekenen op je energierekening. De meeste energieleveranciers steunen het PostCodeRoos principe inmiddels. Een aantal jammer genoeg nog niet. Neem contact op met je energieleverancier om te informeren of zij hieraan meewerken. Is dat niet het geval, dan kun je altijd overstappen naar een andere leverancier. Bijna alle leveranciers werken zoals gezegd inmiddels wel mee zoals: Anode, Budget Energie, De Groene Stroomfabriek, Delta, Eneco, Energiedirect.nl, ENGIE, E.On, Essent, Greenchoice, Huismerk Energie, Leon Zeewolde, Main Energie, Energie VanOns, NLE. Nuon, Om, Pure Energie, Qurrent, Servicehouse ...


Je woont in een koop- of huurwoning met een eigen elektriciteitsaansluiting

Je betaalt over het algemeen zelf de energierekening, (en niet je verhuurder) en hebt als gevolg daarvan een contract afgesloten met een energieleverancier. Je moet een zogenaamde kleinverbruiker-aansluiting hebben. Dat hebben vrijwel alle huishoudens en kleine bedrijven.

Je kunt op je energierekening terugvinden wat voor soort aansluiting je hebt. Ook kun je dit op de website van de netbeheerder nazoeken. Bij een ‘kleinverbruiker’ gaat het om de volgende soorten aansluitingen: 3x25A, 3x35A, 3x50A, 3x63A of 3x80A.


Je doet in principe voor 15 jaar mee

Een lange termijn planning, maar dat is ook het geval bij de plaatsing van zonnepanelen op je eigen dak. Verduurzamen doe je natuurlijk niet voor de korte termijn...

Wil je tussentijds uitstappen? Dat kan. Je kunt je certificaten doorverkopen aan een ander tegen restwaarde. De coöperatie kan je helpen door de restwaarde te berekenen, potentiële kopers aan te dragen en de administratie achteraf te doen. De coöperatie zelf kan de certificaten niet van je overnemen. Wel de leden afzonderlijk.


Je wordt lid van de coöperatie

Door één of meer certificaten te kopen, wordt je automatisch lid van de coöperatie en kun je direct profiteren van de belastingkorting. Omdat we een coöperatie zijn wordt je mede-eigenaar van het zonnedak, althans van de zonnepanelen op het gehuurde dak samen met alle andere deelnemers.  Dit betekent ook dat je actief kunt meedenken en meebeslissen binnen de coöperatie over de keuzes voor jouw dak. Graag zelfs!


Je hebt een bedrijf? Een extra spelregel

Bedrijven kunnen zoals gezegd ook meedoen. In principe gelden dezelfde voorwaarden: je bent gevestigd binnen de PostCodeRoos, bent een kleinverbruiker, de energieleverancier steunt de regeling, en je koopt niet meer certificaten dan je zelf nodig hebt voor eigen gebruik met een maximum tot 10.000 kWh per jaar.

Voor bedrijven geldt een aanvullende eis: je mag niet meer dan 20% van alle certificaten per zonnedak kopen. Deze extra wettelijke regel heeft als doel om de zonnedaken voor zoveel mogelijk bewoners beschikbaar te maken. Uiteraard kun je, net als bewoners, aan meerdere daken meedoen. Dan geldt per dak het maximum van 20% en voor al je certificaten bij elkaar het maximum van 10.000 kWh.

Voorbeeld 1: Op een zonnedak waar 100 certificaten beschikbaar zijn, kun je met je bedrijf dus voor maximaal 20 certificaten inschrijven (20%).

Voorbeeld 2: Op een zonnedak waar 500 certificaten beschikbaar zijn, die elk 250 kWh leveren, kun je met je bedrijf maximaal 36 certificaten aanschaffen, net zoals bewoners. 20% is weliswaar meer: 100 certificaten, maar bij 36 certificaten heb je het voor iedereen geldende maximum van 10.000 kWh al bereikt.

Tot zover de spelregels.


Verkoop en Leverancier

UdenEnergiek zoekt in het voortraject een partij die onze opgewekte stroom opkoopt. Wanneer je de aangeboden partij ook als leverancier kiest, verbruik je echt je zelf opgewekte stroom ! 

1 kWh groene stroom kost ca € 0,23 per kWh. Daarvan wordt op dit moment ca  € 0,14 energiebelasting in rekening gebracht. Deze krijg je terug. De verkoop van de opgewekte stroom levert ongeveer € 0,05 tot 0,06 op. Samen dus ca € 0,19


Heb je nog vragen?

We hopen je met deze informatie een goed beeld te hebben gegeven van het principe PostCodeRoos. Wij kunnen ons ook voorstellen dat je nog vragen hebt, aanvullende informatie wenst, of even persoonlijk contact wilt.

Je kunt direct contact opnemen met UdenEnergiek d.m.v. het invullen van het contactformulier of via info@udenenergiek.nl 

Bellen mag ook !

Dim Boonstoppel:  06 200 433 65

Anita Witteman:     06 463 198 85