Concrete stappen naar een duurzame toekomst...

PostCodeRoos


Energie opwekken in Uden, doe je mee?

Wil je zonnepanelen, maar niet op je eigen dak? Ben je huiseigenaar, huurder, appartementseigenaar of heb je een bedrijf? Dan is UdenEnergiek en de PostCodeRoos regeling misschien wel iets voor jou. Deze stimuleringsregeling vanuit de overheid beloont burgers als zij gezamenlijk én lokaal energie opwekken. Samen leggen we zonnepanelen op Udense daken en samen delen we de opbrengst. Zo verlagen we zelf onze energierekening!

UdenEnergiek zorgt ervoor dat je onderdeel wordt van de bestaande, professionele coöperatie Postcodestroom Coöperatief U.A., waarin alles goed geregeld is. Meedoen is goed voor Uden, goed voor je portemonnee, en goed voor onze leefomgeving. 

Zo maken we Uden stap voor stap energie-neutraal. Wij starten dit jaar met ons eerste PostCodeRoos project bij de familie Wijdeven aan de Lageburchtweg 4 in Uden. De openbare informatieavond voor geïnteresseerden heeft inmiddels op 26 juni j.l. in de Raadszaal van het Gemeentehuis plaats gevonden, en er is veel belangstelling !


Zo werkt het

Je investeert mee in een zonnedak, en koopt één of meer zonnecertificaten. Een certificaat is goed voor circa 250 Wp of 200 kWu zonnestroom per jaar. Het kost eenmalig 250 euro per certificaat en jaarlijks  12 euro per certificaat aan contributie voor de coöperatie. Deze getallen zijn indicatief en afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Voor dit eerste project zijn er 786 certificaten beschikbaar. Eén keer per jaar verzorgt de coöperatie Postcodestroom Coöperatief U.A. (waarvan je automatisch lid wordt) een ledenvergadering waar alle zaken omtrent de coöperatie besproken worden. 

De PostCodeRoos regeling beloont burgers dus voor collectieve, lokale opwekking. Hoe dat kan? Je betaalt gedurende 15 jaar geen energiebelasting over de stroom die je weliswaar thuis verbruikt, maar die je daadwerkelijk op het dak van de coöperatie opwekt. Je wordt dus thuis beloond omdat je de moeite neemt om samen, lokaal energie op te wekken. Bovendien deel je mee in de opbrengst van de verkoop van collectief opgewekte zonnestroom.


Toekomst?

Er is veel onduidelijkheid over de veranderingen ten aanzien van de kosten van energieverbruik in de toekomst. Omdat bij het PostCodeRoos principe het grootste voordeel komt van de teruggave van energiebelasting (EB), is de hoogte van deze EB bepalend voor de terugverdientijd en het rendement. In stappen wordt deze EB nu verlaagd, waardoor het rendement voor het PostCodeRoos principe minder wordt. Er is immers minder terug te ontvangen. Vast staat wel dat de regeling nog steeds voor 15 jaar geldt, en dat je gedurende deze tijd geen EB hoeft te betalen over dat deel wat je opwekt en zelf verbruikt. Hoewel het terug te ontvangen c.q te verrekenen bedrag vanuit de EB minder zal zijn dan voorheen, is het toch interessant omdat je met de coöperatie ook een voordeel kunt behalen uit de collectieve verkoop van stroom. 

Iedereen, ook de overheid, is er zich echter van bewust dat het "vijf voor twaalf" is wat betreft de noodzaak van een energietransitie, en daarom wordt ook het PostCodeRoos principe ondanks de lagere energiebelasting, nog steeds omarmt. Hoewel er veel te doen is over het terugdringen van subsidies op energieproductie, wordt de huidige PostCodeRoos regeling door minister Wiebes in ieder geval tot 2021 ongemoeid gelaten. Projecten die tot die tijd van start gaan, kunnen blijven rekenen op de voordelen die bij deze regeling horen, al is het nog niet duidelijk hoeveel dit voordeel in de toekomst zal bedragen.


Spelregels

Er zijn wel een paar spelregels waaraan je moet voldoen om het bedrag aan belasting op je energierekening terug te krijgen:

- Je moet wonen in het postcodegebied van het zonnedak of aangrenzend hieraan. 

- Je investeert in minimaal 1 certificaat en voor maximaal je eigen verbruik.

- Je energieleverancier ondersteunt de regeling. 

- Je hebt een eigen elektriciteitsaansluiting.

- Je doet in principe voor 15 jaar mee, zo lang duurt de PostCodeRoos-regeling.

- Je wordt lid van de coöperatie.

Heb je een bedrijf? Dan geldt als extra spelregel dat je maximaal 20% van het dak mag afnemen en maximaal voor 10.000 kWh.


Uitleg spelregels


Je investeer in minimaal 1 certificaat en voor maximaal je eigen verbruik

Je kunt meedoen vanaf 1 certificaat. Dit levert gemiddeld 250 Wp per jaar of 200 kWu. Een certificaat kost zoals eerder gezegd éénmalig 250 euro en per jaar 12 euro aan contributie. Omdat je als lid van Postcodestroom Coöperatief U.A. voor een deel eigenaar wordt van het gehele zonnedak, is het gemakkelijker om certificaten te verdelen in plaats van zonnepanelen. Een paneel heeft een hogere opbrengst in kWu dan een certificaat, maar een certificaat is daarentegen weer goedkoper dan een paneel. Uiteindelijk gaat het om de prijs die u betaald voor het opwekken van een kWu aan stroom.

Het is verstandig om jaarlijks niet meer zonnestroom op te wekken dan dat wat je thuis verbruikt, tot een maximum van 10.000 kWh per jaar. Waarom ? Je mag meer certificaten kopen, maar dan kom je voor het gedeelte wat je opwekt bovenop je thuisverbruik niet meer in aanmerking voor de belastingteruggave.

  • Voorbeeld: Een gemiddeld huishouden gebruikt 3.500 kWh per jaar. Dat kun je dus opwekken met zo'n 17 certificaten.

Het advies is om certificaten te kopen voor maximaal 90 % van je jaarlijkse verbruik. Als je zuiniger met energie omgaat, of als de zon een jaar wat meer dan gemiddeld schijnt, kom je in ieder geval niet over je thuisverbruik heen.

  • Voorbeeld: op je energierekening kun je zien hoeveel stroom (kWh) je jaarlijks verbruikt. Stel je verbruikt 2.500 kWh per jaar. 90 % van 2500kWh is 2250 kWh, of te wel zo'n 11 certificaten.


Je woont binnen het postcodegebied van het zonnedak

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde belasting tarief moet je in de buurt van het zonnedak wonen. De wettelijke regeling stelt als voorwaarde dat je binnen een ‘PostCodeRoos’-gebied woont of aangrenzend daaraan. 

Heb je postcode 5406, 5401, 5402, 5403, 5404, 5405, 5408, 5411, 5427, 5374, 5388, 5464, 5469 of 5476 ? Dan kun je meedoen met onze eerste zonnecentrale op het dak van de familie Wijdeven. Zit je postcode er niet bij, meldt je dan ook aan ! We kunnen met de opzet van het volgende project rekening met je houden en je informeren.

Verhuis je tussentijds? Als je binnen de PostCodeRoos blijft wonen is er niets aan de hand. Je neemt je certificaten gewoon mee. Dat is makkelijker dan verhuizing van zonnepanelen vanaf je eigen dak. Verhuis je buiten de PostCodeRoos? Dan geldt de belastingteruggave niet meer. Je kunt de certificaten in dat geval verkopen aan de nieuwe huiseigenaar, of via de coöperatie aanbieden aan een nieuwe deelnemer. Je krijgt de restwaarde terug.


Je energieleverancier ondersteunt de regeling

Je eigen energieleverancier moet meewerken. Deze moet namelijk de korting op de energiebelasting verrekenen op je energierekening. De meeste energieleveranciers steunen het PostCodeRoos principe inmiddels. Een aantal jammer genoeg nog niet. Neem contact op met je energieleverancier om te informeren of zij hieraan meewerken. Is dat niet het geval, dan kun je altijd overstappen naar een andere leverancier. Bijna alle leveranciers werken zoals gezegd inmiddels wel mee zoals: Anode, Budget Energie, De Groene Stroomfabriek, Delta, Eneco, Energiedirect.nl, ENGIE, E.On, Essent, Greenchoice, Huismerk Energie, Leon Zeewolde, Main Energie, Energie VanOns, NLE. Nuon, Om, Pure Energie, Qurrent, Servicehouse/Postcodestroom ...

Dit laatste bedrijf is nauw betrokken bij ons project. ServiceHouse heeft een coöperatie, n.l. Postcodestroom Coöperatie U.A. waarvan je automatisch lid wordt bij deelname aan ons PostCodeRoos project. Zij verzorgen de verrekening van de energiebelasting en verwerken de administratie van het aantal opgewekte kWu. Wanneer je ook voor Postcodestroom als energieleverancier kiest, geeft dit nog een extra voordeel. Bovendien wek je dan niet alleen lokaal op, maar verbruik je ook je lokaal opgewekte energie.


Je woont in een koop- of huurwoning met een eigen elektriciteitsaansluiting

Je betaalt over het algemeen zelf de energierekening, (en niet je verhuurder) en hebt als gevolg daarvan een contract afgesloten met een energieleverancier. Je moet een zogenaamde kleinverbruiker-aansluiting hebben. Dat hebben vrijwel alle huishoudens en kleine bedrijven.

Je kunt op je energierekening terugvinden wat voor soort aansluiting je hebt. Ook kun je dit op de website van de netbeheerder nazoeken. Bij een ‘kleinverbruiker’ gaat het om de volgende soorten aansluitingen: 3x25A, 3x35A, 3x50A, 3x63A of 3x80A.


Je doet in principe voor 15 jaar mee

Een lange termijn planning, maar dat is ook het geval bij de plaatsing van zonnepanelen op je eigen dak. Verduurzamen doe je natuurlijk niet voor de korte termijn...

Wil je tussentijds uitstappen? Dat kan. Je kunt je certificaten doorverkopen aan een ander tegen restwaarde. De coöperatie kan je helpen door de restwaarde te berekenen, potentiële kopers aan te dragen, en de administratie achteraf te doen. De coöperatie zelf kan de certificaten niet van je overnemen. Wel de leden afzonderlijk.


Je wordt lid van de coöperatie

Door één of meer certificaten te kopen, wordt je automatisch lid van de coöperatie Postcodestroom Coöperatie U.A. en kun je direct profiteren van de belastingkorting. Omdat je lid wordt van de coöperatie wordt je mede-eigenaar van het zonnedak, althans van de zonnepanelen op het gehuurde dak samen met alle andere deelnemers.  Dit betekent ook dat je actief kunt meedenken en meebeslissen binnen de coöperatie over de keuzes voor jouw dak. Graag zelfs!


Je hebt een bedrijf? Een extra spelregel

Bedrijven kunnen zoals gezegd ook meedoen. In principe gelden dezelfde voorwaarden: je bent gevestigd binnen de PostCodeRoos, bent een kleinverbruiker, de energieleverancier steunt de regeling, en je koopt niet meer certificaten dan je zelf nodig hebt voor eigen gebruik met een maximum tot 10.000 kWh per jaar.

Voor bedrijven geldt een aanvullende eis: je mag niet meer dan 20% van alle certificaten per zonnedak kopen. Deze extra wettelijke regel heeft als doel om de zonnedaken voor zoveel mogelijk bewoners beschikbaar te maken. Uiteraard kun je, net als bewoners, aan meerdere daken meedoen. Dan geldt per dak het maximum van 20% en voor al je certificaten bij elkaar het maximum van 10.000 kWh.

Voorbeeld 1: Op een zonnedak waar 100 certificaten beschikbaar zijn, kun je met je bedrijf dus voor maximaal 20 certificaten inschrijven (20%).

Voorbeeld 2: Op een zonnedak waar 500 certificaten beschikbaar zijn, die elk 200 kWh leveren, kun je met je bedrijf maximaal 50 certificaten aanschaffen, net zoals bewoners. 20% is weliswaar meer: 100 certificaten, maar bij 50 certificaten heb je het voor iedereen geldende maximum van 10.000 kWh al bereikt.

Tot zover de spelregels.


Verkoop en Leverancier

UdenEnergiek heeft in Postcodestroom Coöperatief U.A. een partij gevonden die de opgewekte stroom opkoopt. Je bent echter niet verplicht om je opgewekte stroom aan deze partij te verkopen. Als lid van deze coöperatie geniet je wel van een extra voordeel. Wanneer je deze partij ook als leverancier kiest, verbruik je echt je zelf opgewekte stroom ! 

1 kWh groene stroom kost ca € 0,23 per kWh. Daarvan wordt op dit moment ca  € 0,14 energiebelasting in rekening gebracht. Deze krijg je terug. De verkoop van de opgewekte stroom levert ongeveer € 0,05 tot 0,06 op. Samen dus ca € 0,19 (indicatief)


Heb je nog vragen?

We hopen je met deze informatie een goed beeld te hebben gegeven van het principe PostCodeRoos. Wij kunnen ons ook voorstellen dat je nog vragen hebt, aanvullende informatie wenst, of even persoonlijk contact wilt.

Je kunt direct contact opnemen met UdenEnergiek d.m.v. het invullen van het contactformulier of via info@udenenergiek.nl 

Een bezoek brengen aan "het Kantelhuis" tijdens onze inloop-ochtenden of bellen mag ook !


Dim Boonstoppel:  06 200 433 65

Anita Witteman:     06 463 198 85