Concrete stappen naar een duurzame toekomst...


Welkom bij UdenEnergiek, hét platform voor duurzame, lokale energieopwekking !


Beste belangstellende voor UdenEnergiek,

Alweer een aantal jaren geleden heb ik het initiatief genomen om met UdenEnergiek een aanzet te geven tot duurzame zonne-energie-opwekking in Uden.
Dit heeft, zoals u weet, geresulteerd in een PostCodeRoos project waarvoor ook u belangstelling heeft getoond.

Naar aanleiding van twee informatieavonden, diverse publicaties in kranten en zelfs een korte DTV reportage, is er uiteindelijk flink wat animo voor het project. Voor zo'n 2/3 van de beschikbare oppervlakte aan zonnepanelen is er o.a. door u een schriftelijk en vrijblijvende intentie tot deelname afgegeven. Op de laatste informatieavond afgelopen jaar in de Raadszaal van het Gemeentehuis werd het enthousiasme voor het project onderling dan ook gedeeld. Nadat woningbouwcorporatie Area aanvankelijk ook nog belangstelling toonde en er zelfs een voorstel aan hen gedaan is, leek het de goede kant op te gaan en kon er aan realisatie gedacht worden.

Echter, begin dit jaar is gebleken dat een en ander toch niet zo gemakkelijk is, en dat heeft voornamelijk met regeringsbeleid te maken.
"Den Haag" heeft besloten om het PostCodeRoos principe per 2021 te verlaten, en te vervangen door een subsidieregeling. Dit houdt in dat het voor coöperaties en VvE's gemakkelijk is om subsidie voor haar leden aan te vragen. De complexiteit van de PostCodeRoos vervalt hiermee, en zo ook de informatieve taak van UdenEnergiek hierin. Bestaande, maar ook nieuwe coöperaties wordt het zoals gezegd gemakkelijker gemaakt, waarbij ik me voor kan stellen dat er door geïnteresseerden eerder aansluiting gezocht wordt bij een Udense Energiecoöperatie. UdenEnergiek heeft, zoals u weet destijds gekozen voor coöperatie Postcodestroom uit Amersfoort, juist omdat zij de complexiteit van de PostCodeRoos regeling beheersen. Zij hebben UdenEnergiek kosteloos ondersteund in de voorbereidingen en veel expertise ingebracht. Coöperatief zonne-energie opwekken en daarvoor via de coöperatie als deelnemer subsidie ontvangen kan dus nog steeds, maar dan komt het volgende:

Het tweede "struikelblok" om tot realisatie komen is de onzekerheid die de agrarische sector boven het hoofd hangt. Zoals u weet is het project gepland op het dak van het agrarische bedrijf van de familie Wijdeven aan de Lageburchtweg. Evenals alle andere agrarische bedrijven kunnen ook zij op dit moment niet de zekerheid bieden van een langdurig huurcontract voor de realisatie van een 'zonnedak". De landbouwsector wordt op dit moment dusdanig gereorganiseerd dat zelfs voor een energie-neutraal en duurzaam geleid bedrijf als dat van de familie Wijdeven de toekomst onzeker is. 

Al met al hebben deze zaken mij doen besluiten om het PostCodeRoos project geen doorgang te laten vinden. Ik hoop daarbij op uw begrip. Een eventueel alternatief van de PostCodeRoos, is een coöperatie die onder de nieuwe subsidieregeling én met een nieuw beschikbaar dak van start wil gaan.

Tenslotte wil ik u laten weten dat het annuleren van de plannen mij aan het hart gaat, en dat ik het als erg prettig heb ervaren om met u het enthousiasme voor de PostCodeRoos te delen. Ik hoop dan ook dat u ondanks dit bericht, toch uw duurzame energieplannen vorm gaat geven ! Uiteraard voor uzelf, maar ook om Uden "met concrete stappen te verduurzamen".
Daar waar ik kan, zal ik dat motto uit blijven dragen, en daarbij hoop ik u nog eens te ontmoeten..

P.S. De beoogde Stichting UdenEnergiek is in oprichting geweest, zal niet daadwerkelijk als Stichting ingeschreven worden, en zal verder geen activiteiten onder deze naam meer ontplooien. Wanneer ik u op persoonlijke titel kan helpen met een initiatief op het gebied van duurzame energie, graag een telefoontje naar 06 200 433 65.


Met vriendelijke groet,

Namens UdenEnergiek

Dim BoonstoppelMet dank aan het UdenFonds